The way a chef king demonstrates cooking skills

Food & Drink Apr 07, 2019 05:54

Gordon Ramsay chỉ ra cách phi lê cá hồi thành 10 miếng bằng nhau, loại bỏ tất cả thịt từ tôm hùm, phi lê thịt lợn từ thăn cộng với một số kỹ năng dùng dao cơ bản và quan trọng để sử dụng trên ớt và thảo mộc. Tất cả được lấy từ thiên tài ẩm thực. Gordon Ramsay Ultimate Fit Food -

Source: https://www.youtube.com/watch?v=If2rE7Sagyw

Related Topics